Ký kết tài trợ của công ty Sông Anh cho nhóm Smart Solar Energy Systems

Nhân dịp tổ chức buổi seminar về “Smart Solar Energy Systems” vào ngày 21/09/2016, Trung tâm KEC cũng đã huyển giao các sản phẩm của dự án “Smart Solar Energy System” cho đại diện của Khoa Điện-Điện tử. Trong dự án này, KEC đã vận động được Công ty Sông Anh (Hàn Quốc), cùng với TS. Kim Zeen Chul tài trợ hoàn toàn cho TDTU cả phần cứng, phần mềm và hơn hết là các kiến thức chuyên gia trong lĩnh vực phát triển năng lượng mặt trời. Phần tài trợ này, theo lời TS. Kim, “đã mở ra một chương mới cho mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp và các trường đại học thông qua các dự án nghiên cứu và chuyển gia công nghệ”.

KEC-2.png
Mr. Kim Do Kyong (giám đốc công ty Sông Anh) và đại diện Khoa Điện – Điện tử ký kết ghi nhớ tài trợ

KEC-3.png
Chuyển giao sản phẩm của nhóm