Nhân sự

Giám đốc: Prof. Kim Dong Hwa

Giáo sư Kim Dong Hwa nhận 2 bằng Tiến sĩ: chuyên ngành Điện tử tại ĐH Ajou (Hàn Quốc) và chuyên ngành Khoa học hệ thống và trí tuệ tính toán tại Học viện Kỹ thuật Tokyo (Nhật). Giáo sư là tác giả của 6 quyển sách chuyên ngành, hơn 150 công bố quốc tế. Ông từng nhận giải International Einstein Award for Scientific achievement vào năm 2010, được đưa vào danh sách TOP 100 Engineers (Anh Quốc) năm 2008, và nhận các giải thưởng Lifetime of Scientific Achievement Award (Anh Quốc) và Universal Award of Accomplishment (Hoa Kỳ).

Dr Kim Zeen Chul.jpg
Prof. Kim Dong Hwa