Seminar về Smart Solar Energy Systems

Đây là buổi báo cáo kết quả hoàn thành của dự án hợp tác nghiên cứu quốc tế gồm Khoa Điện-Điện tử, Trung tâm KEC, GS. Kim Zeen Chul (Korea Senior Expert / NIPA), và Cty Sông Anh - Cty phát triển và chuyển giao công nghệ của Hàn Quốc do Mr. Kim Do Kyong làm giám đốc.

Ký kết tài trợ của công ty Sông Anh cho nhóm Smart Solar Energy Systems

Trung tâm KEC cũng đã huyển giao các sản phẩm của dự án “Smart Solar Energy System” cho đại diện của Khoa Điện-Điện tử. Đã mở ra một chương mới cho mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp và các trường đại học thông qua các dự án nghiên cứu và chuyển gia công nghệ

Lễ khánh thành Trung tâm chuyên gia Hàn Quốc (09/12/2015)

Trung tâm quy tụ các giáo sư, chuyên gia đầu ngành còn làm việc hoặc đã về hưu; thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu của Hàn Quốc; có tâm huyết và nguyện vọng muốn hợp tác với Nhà trường để tiếp tục góp phần phát triển mối quan hệ giáo dục giữa hai nước.